AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR

ATLAS COPCO
prihlásenienákupný košík0,- €Fulltextové vyhľadávanie

Hladina hluku a hladina vibrácií - alebo prečo firmy prehrávajú súdne spory so zamestnancami

Aká je realita v Slovenskom strojárstve? Spĺňajú firmy normy hygieny práce? Používajú kvalitné priemyselné náradie? Chránia zdravie zamestnancov alebo im vyplácajú zdravotné odškodnenia?VYTVORENÉ: 15.03.2023
Prvky hygieny práce, ktoré ovplyvňujú zdravie zamestnanca: ergonómia náradia, jeho vibrácie a hladina hluku – sú kritické pri brúsení, vŕtaní a oddeľovaní materiálu. Ak je zlá ergonómia náradia, pracovník podáva horší výkon, necíti sa komfortne a firma prichádza o peniaze.

Legislatíva stanovuje podmienky, na základe ktorých musí náradie používané v priemysle spĺňať parametre stanovené aktuálne platnou ISO normou. V zmysle týchto nariadení a teda najnovších výskumov, výrobcovia priemyselného náradia optimalizujú a upravujú svoje produkty tak, aby rástla bezpečnosť pracovníkov používajúcich náradie vo výrobnom procese.

Výrobcovia náradia kategorizujú svoje produkty podľa konkrétnych noriem. Jasne deklarujú vibrácie vytvárané náradím a hladinu hluku, ktorú náradie generuje do prostredia. Keď podnik používa napríklad uhlovú brúsku s hladinou vibrácií < 2,5 m/s-2 stanovenú zákonom a garantovanú výrobcom či dodávateľom náradia, tak podnik neriskuje, že bude musieť riešiť súdny spor so zamestnanom za poškodenie zdravia. Nebude musieť platiť príplatky za rizikovú prácu, liečenie, ozdravné procesy atď., pretože pracovník dostáva na prácu bezrizikové zariadenie. Ak podnik využíva rizikové náradie s hodnotou vibrácií > 2,5 m/s-2, tak je povinný vstúpiť do kompenzačného vzťahu so zamestnancom v rozsahu, o koľko je táto hranica prekročená.

Výrobca náradia je povinný uvádzať vibrácie a hladinu hluku v návode na použitie alebo v bezpečnostnom liste. Tieto veličiny určujú ako dlho môže obsluha so zariadením pracovať, po akom čase práce s náradím musí nasledovať prestávka, aby neprišlo k nezvratnému poškodeniu karpálnych nervov na rukách či sluchu a čo má byť v prípade porušenia kompenzované.
Podnik je povinný pravidelne kontrolovať a obnovovať pracovné náradie a poskytovať svojim pracovníkom najvyššiu mieru bezpečnosti a ochrany zdravia. Po presne stanovenom čase na deň, musí pracovník ukončiť prácu s náradím a robiť jednoduchú prácu, ktorá nie je spojená so žiadnym ďalším zariadením. Znamená to, že odborný pracovník nemôže zbytok pracovného času robiť odbornú prácu kvôli ochrane zdravia. Je to pre podnik nevýhodné. Ak by pracovníka chcel zamestnať na skrátený úväzok, tak to je nevýhodné pre pracovníka. Čo sa s tým dá robiť?

V čase, keď tieto zákony vstúpili na základe nariadenie EU do platnosti, mnohí prevádzkovatelia nesúhlasili. Vznikli im nové náklady, ktoré museli znášať. Postupne si väčšina zamestnávateľov zvyklo a prihliadalo na hygienu práce. Pri nákupe náradia bolo podmienkou poznať hladinu vibrácií a hladinu hluku náradia. Hospodársky rast povzniesol aj kvalitu hygieny práce.

Nástupom covid krízy a prehĺbením krízy z dôvodu vojny na Ukrajine sa šetrenie prejavilo v menej kvalitnom náradí a v znížení hygiene práce vo fabrikách. Znova sme svedkami toho, že ju podniky neberú do úvahy. Aj výmenou personálu sa zabudlo na pravidlá z minulosti. Taktiež online komunikácia, absencia neverbálnej komunikácie, širších rozhovorov a edukácie zákazníkov zo strany výrobcov a dodávateľov náradia viedlo k neznalosti. Pracovné lekárstvo, ktoré má na túto problematiku dohliadať sa vytratilo. Cena práce stúpla a hoci by sa v nej mali zohľadňovať náklady spojené s hygienou práce, sa to nedeje. Väčšinou je cena práce vnímaná v rozsahu mzdy pracovníka.

Tak že momentálne sa normy a nariadenia väčšinou nedodržiavajú. Obsluha má problém s rukami, sluchom. Jej výkon stále klesá. Kvalita výroby je veľkým problémom. Používa sa náradie, ktoré do priemyslu nepatri, pretože je lacnejšie. Nespĺňa podmienky pre výrobu. No na druhej strane podniky z vlastnej vôle nič nekompenzujú zamestnancom a veľmi málo zamestnávateľov pri nákupe zariadení premýšľa nad týmito faktami.

Existuje veľa prípadov, kedy boli podniky nútené vstúpiť do súdneho sporu so zamestnancom, ktorý mal pracovný úraz s trvalými následkami. Touto súdnou cestou zamestnanci získali odškodnenie od zamestnávateľov, ktorí im doživotne platia za zdravotné znevýhodnenie. Zákony sú vždy na strane zamestnanca.

Väčšina z nás si pamätá časy, kedy pri nástupe do zamestnania museli pracovníci navštíviť lekára, ktorý zhodnotil jeho zdravotný stav a až následne bol zamestnanec do zamestnania prijatý. Keď tento krok podnik podcení, tak môže prijať zamestnanca, ktorí mal zdravotné problémy už pred nástupom. Po niekoľkých týždňoch sa začne sťažovať, stane sa práceneschopný, navštívi lekára, ktorý potvrdí jeho zdravotný problém a pri súdnom spore vyhrá odškodné od zamestnávateľa, pretože pracovné zariadenia nevyhovujú hygiene práce, prekračujú stanovené parametre. Zákon zamestnancom neprikazuje absolvovať zdravotnú prehliadku a zamestnanci ju zároveň odmietajú. Podnik sa nevie chrániť žiadnym iným spôsobom, jedine tým, že vo svojej výrobe bude používať vyhovujúce a život neohrozujúce náradie. Stačí, keď sa zamestnávatelia zamyslia, uvedomia si riziká a pripravia sa na možné situácie. Nebudú sa tváriť alibisticky, že riziko neexistuje. Víťazom potom budú obe strany, aj zamestnávateľ, aj zamestnanec.

Náradie pre priemysel: spĺňa všetky požadované parametra hygieny práce.
Náradie pre údržbu a dielňu: hoci je náradie vysoko výkonné a kvalitné, je určené na občasné použitie. Nemusí spĺňať prísnu legislatívu pre hygienu práce.
Profesionálne náradie: musí dlho vydržať z pohľadu životnosti. Neberie do úvahy hygienu práce, keďže je určená na používanie v obmedzenom čase.
Jednoduché, garážové náradie: využíva sa v domácom prostredí pre hobby a domáce použitie. Hygienu práce vôbec nerieši.

Malá prevádzka nepotrebuje drahé, vysoko výkonné náradie. Nevyužije jeho kvalitu vo forme ergonómie, kvalite výkonu a teda hygiene práce. Náradie určené pre priemysel musí vyrábať, produkovať, pracovať. Takéto náradie si na seba zarobí a veľmi rýchlo sa samo zaplatiť. Návratnosť vloženej investície do priemyselného náradia je veľmi rýchla.